За издателството


Синодално издателство е официално издателство на Българската православна църква – Българска патриаршия. То осъществява своята дейност в духа на православните традиции и светоотеческия опит на Православието. Задачите на Издателството са свързани с издаването на официални документи, богослужебна, научно-богословска, църковно-историческа, календарна и др. литература, а също така официалните периодични издания на БПЦ.

Днес Издателството на БПЦ е съвременен редакционно-издателски център. Чрез страниците на официалното издание "Църковен вестник" издателството продължава традицията да отразява живота на Църквата и да пази живо духовното наследство. В него работят журналисти и сътрудници с висок църковно-научен и творчески потенциал.НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ
♦ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ:


Официално издание на Българската православна църква
от 1900 година. Излиза 2 пъти месечно

✓ История на вестника
✓ Архив "Църковен вестник"
✓ Абонамент и разпространениеПериодично издание на Българската православна църква.
Излиза до 2009 година


Църковен джобен календар'2017 Църковен стенен календар'2017

♦ КНИГОИЗДАВАНЕ:

» БИБЛИЯ
» СВЕТООТЕЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА
» СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ
» СВЕЩЕНО ПРЕДАНИЕ
» АКАТИСТИ И КАНОНИ
» ИСТОРИЯ НА ЦЪРКВАТА
» ЖИТИЯ НА СВЕТИИТЕ
» ПРОПОВЕДИ
» ПРАВОСЛАВИЕ И СЪВРЕМЕННОСТ
» АПОЛОГЕТИКА ЗА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ
» АСКЕТИКА
» ДУХОВНИ НАСТАВЛЕНИЯ
» КНИГИ ЗА БПЦ
» БОГОСЛУЖЕБНА ЛИТЕРАТУРА
» ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ НА БПЦ
» ЮБИЛЕЙНИ ИЗДАНИЯ
» ЦЪРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКА
» БОГОСЛОВИЕ И ПАТРИСТИКА
» РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ
» РЕЛИГИЯ И НАУКА
» ИКОНОПИС И ИЗКУСТВО
» МАНАСТИРИ
» СВЕТИ МЕСТА
» СЕМЕЙСТВО И ВЪЗПИТАНИЕ
» ПРАВОСЛАВНА ШКОЛА
» ПРАВОСЛАВИЕ И КУЛТУРА
» ЕРЕСИ. СЕКТИ
» И ДР.

ДОСЕГАШНИ ГЛАВНИ РЕДАКТОРИ НА
"ЦЪРКОВЕН ВЕСТНИК"

Димитър Мишев – Първи гл. редактор
Христо Ив. Попов - Капнилов – 1903-1906 г.
Иван Гюзелев – 1915 г.
Кръстю Ценов – 1915-1920 г.
д-р Стефан Цанков – 1920 г.
Данаил Т. Ласков – 1921 г.
митр. Неофит Видински – 1922-1926 г.
Любозар Чолаков – 1926-1927 г.
проф. Иван Снегаров – 1928-1931 г.
проф. Димитър В. Дюлгеров – 1931-1934 г.
Траянополски епископ Антим
(после Ловчански митрополит) – 1936-1937 г.
Христо Ст. Попов – 1938-1944 г.
проф. Иван С. Марковски – 1945-1952 г.
доц. Тодор Събев
проф. Тодор Поптодоров
проф. Тотю Коев – 1975 - 1978 г.
проф. Антоний Хубанчев – 1980 - 1991 г.
доц. Димитър Киров – 1991 - 1992 г.
доц. Иван Желев – 1992-1995 г.
Златка Генкова – 1995-1997 г.
свещ. Ангел Величков – 1997-2002 г.
Георги Тодоров – 2004 г.


НачалоНачална страница